1394/12/03

ادامه ثبات بازار مسکن تا پایان امسال

میزان خرید و فروش و اجاره مسکن دربهمن ماه امسال تغییری محسوس درمقایسه با ماه پیش از آن نداشته است . رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت : دربهمن ماه امسال درشهرتهران 18 هزار و 229 قرارداد خرید و فروش مسکن به ثبت رسید که درمقایسه با دی ماه ، 128 مورد افزایش داشته است. حسام عقبائی افزود: دربخش اجاره نیز درشهرتهران 16 هزارو234 قرارداد دربهمن ماه ثبت شد که درمقایسه ب دی ماه 79 مورد کاهش داشته ودرواقع تغییری چندان نیافته است.وی ، آمارقراردادهای خرید وفروش ثبت شده درکشوررا دردی ماه امسال 106 هزارو496 مورد برشمرد و گفت: دربخش اجاره درکشور 59 هزار و 13 قرارداد امضا شده است. به این ترتیب دربخش فروش درکشوردرمقایسه با دی ماه 1242 مورد کاهش ودربخش اجاره 343 مورد افزایش نشان می دهد. عقبایی با بیان این‌که هنوزافزایشی قابل توجه درمیزان معاملات بخش مسکن صورت نگرفته است تاکید کرد: بازاربا ثبات همراه است و معتقدم این وضعیت تا پایان امسال ادامه خواهد داشت.رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درعین حال پیش بینی کرد درپایان تیرماه سال آینده معاملات مسکن رونق بگیرد.
مسکن ، نرخ مسکن